Můj příběh

S láskou a zájmem se věnuji koučování. Bezpečně vás provedu horským terénem vaší zvolené cesty za sebepoznáním. Ráda s vámi objevím dary a možnosti, které v sobě skrýváte, abyste mohli svůj život tvořit k obrazu svému.

Koučink dává mému životu hlubší smysl, protože je to něco, co mě nesmírně naplňuje. Bytostně cítím, že jsem v něm doma. Objevila jsem svoje poslání, svůj způsob, jak učinit svět šťastnější. Vidím a se svými klienty zažívám, že to, co dělám, má velký smysl pro ně i mě samotnou.

Věřím totiž tomu, že jediný způsob, jak se můžu já jako jednotlivec podílet na tom, aby byl svět šťastnější, je pomoci druhému člověku, aby byl šťastnější v prvé řadě on sám.

Dnes dělám to, co mě ohromně baví a naplňuje. Koučink pro mě  není jen práce, ale doslova poVolání a v jistém smyslu i styl života.

Ale vždycky to tak nebylo, to pravé jsem pro sebe hledala téměř celý dosavadní život.

Dodnes si zřetelně pamatuji tu dobu, kdy jsem byla nešťastná z toho, že budu patřit k těm, kteří svůj drahocenný životní čas tráví v práci, kterou nemají rádi. Se zarputilostí jsem bojovala proti myšlence, že svůj život vyměním jen za výplatu na účtě a odevzdám tak své sny a čas.

Věděla jsem, že takhle život prožít nechci. Bylo tu však jedno velké ALE. Neměla jsem nejmenší tušení, co je mé poslání tady. V čem je můj talent a kde je má touha? Tápala jsem v mlze. Jak mám vlastně naplnit svůj sen, když ani nevím, co to je. Čím větší byla touha rozběhnout se svým směrem, tím větší bylo zoufalství z nevědění. Celé dny, týdny, měsíce i roky jsem horečně přemýšlela nad tím, co chci vlastně dělat. A mezitím vším přicházela jednotlivá období rozhodování. Kam se vydat na střední školu, poté na vysokou, kde hledat první zaměstnání. Volila jsem, ale s vnitřním pocitem, že to stále není ono, že jdu jaksi z cesty, na které jsem nacházela především to, kým být nechci.

Věděla jsem jen to, že chci pracovat s lidmi a podporovat je, aby šli za svými sny. Nechtěla jsem být psycholog, terapeut, ani učitelka, i když jsem to vystudovala. Hledala jsem, ale nevěděla jsem co přesně. A pak to přišlo. Pamatuji si ten okamžik, kdy jsem objevila koučink. Obsahoval všechno, co mě zajímalo. V tu chvíli něco ve mně sepnulo.

Nastoupila jsem do koučovacího výcviku s obavami, že se i tam možná ukáže, že jsem se znovu zmýlila. Jenže hned jak jsem začala koučovat, to sepnulo znovu a mnohem silněji. Věděla jsem, že jsem se našla. S každým dalším koučováním jsem cítila, jak se přibližuji svému poslání. Naplňovalo mě nejen to být koučem, ale na vlastní kůži vidět úspěchy a pokroky mých klientů.

Koučování změnilo můj život, především pak ten vnitřní. Poznala jsem, kdo doopravdy jsem, co jsou mé zdroje a kdo jsou moji šotci, ještě více jsem prohloubila lásku sama k sobě a naplno pochopila, že to jsme jen my sami, kdo je zodpovědný za svůj život. A především, přestala jsem se té zodpovědnosti bát.

Objevila jsem funkční a univerzální principy a vzala je sebou na pouť do Santiaga, abych se pak vrátila ještě silnější provést další změny ve svém životě, které mě zase přiblížily k tomu být člověkem, jakým chci být a mít život, jaký chci žít.

Dnes pracuji s lidmi, kteří stejně já před lety, tápou. Vědí, že chtějí něco ve svém životě jinak, ale neznají cestu.

Netvrdím, že změním váš život. Tu schopnost máte totiž je vy sami. Já jsem tu, abych Vás v tom maximálně podpořila. Pomohla Vám projasnit mlhu, ve které možná bloudíte a nevíte, jakým směrem se vydat, pomohla vám najít odvahu zdolat překážky a nalézt vaši sílu. Jsem tu, abych Vás podpořila na vaší cestě za člověkem, kterým být chcete.

 Koučování funguje, protože jde z vašich zdrojů, v tom je jeho krása a síla. Pro začátek je důležité vaše rozhodnutí, že chcete něco ve svém životě změnit. To další spolu objevíme ve vás. Nikde venku to totiž není.