29 uvědomění za 29 let

nebe

1. Každý krok, i ten nejtitěrnější je pořád víc, než když stojíš na místě.

2. Buď připravena kdykoliv odejít, přesto zůstávej, protože to stojí za to.

3. Mám všechno, co potřebuji. Vždy jsem měla a vždy mít budu.

4. Zamysli se, co by na to řekl paradox? Spousta důležitých uvědomění díky změně pohledu přišla na svět.

5. Každý člověk v mém životě byl ten pravý. Pro danou chvíli života. Každý z nich mě něco naučil.

6. Všechno má svůj smysl a důvod. To, že ho někdy nevidím hned, neznamená, že tam není. Někdy potřebuješ odstup.

7. Mám se ráda taková, jaká jsem. Nikdy se nezavděčím všem, snažit se být jinou pro ostatní, znamená jít sama proti sobě.

8. Živ svou duši. Tancuj, piš, maluj, směj se, miluj, choď do světa.

9. Tělo, mysl, duše a srdce jsou propojeny, nic nezažívám odděleně bez ohledu na to ostatní.

10. Není čas marnit svůj čas a nežít, tak dělej to, co tě baví a bav se tím, co děláš.

11. Jednou jsem před sebe postavila výzvu a řekla jsem si, že jestli tohle zvládnu, tak zvládnu už všechno. Zvládla jsem to, takže zvládnu i všechno ostatní.

12. Lásku najdu všude a ve všem, ale abych ji viděla, musím ji objevit nejdřív v sobě.

13. Láska je vědomý stav bytí, není to nic, co se dělá, získává nebo ztrácí. Už to je.

14. Rovnováha není jeden bod, který v sobě najdu a už se z něj nehnu nehnu. Je to dynamický stav, který mě učí vyvažovat v tom, co se mi děje. Abych se mohla učit, musím si dovolit pády.

15. Štěstí je stav vlastního vědomého rozhodnutí. Není to nic, co mi obstará někdo jiný.

16. Nejde o to snažit se být dokonalým člověkem.

17. Co je nahoře, je dole. Co mám uvnitř, je venku. Co vidím venku, jen odráží to, co mám uvnitř.

18. Nikdy nepřestaň věřit ve své sny.

19. Udržuj si v hlavě čisto. Vytáhni své stíny, pochybnosti, strachy, nejistoty a všechny temné stránky na světlo a pořádně je poznej.

20. Povol svůj vlastní tlak. Nemusím všechno kontrolovat, někdy stačí na chvíli dát ruce pryč a nechat život, ať se děje. Tolikrát mě příjemně překvapil.

21. Jakým myšlenkám uvěřím, tak budu žít.

22. Vždycky se dívej zpátky k sobě. Dokážeš dát, to co chceš?

23. Tvoř pro činnost samotnou, ne kvůli výsledku. Tvoř, protože je to přirozený jazyk tvé duše a Ty víš, jak nádherné je s ní splynout v proudu.

24. Důvěřuj své intuici a vnitřnímu tušení. Už sis mnohokrát ověřila, že se nevyplácí intuici ignorovat, stejně tak, jak přínosné je ji poslechnout.

25. Věřím, že v tom nejsem sama. Věřím, že Vesmír je na mé straně a posílá mi všechno tak, jak se má dít.

26. Odpouštěj – sobě i všem, o kterých se domníváš, že ti ublížili. Bez odpuštění se nehneš dál.

27. Sni ve velkém, nohama stůj pevně na zemi, a srdce nech otevřené.

28. Směj se, je to totiž nádherný stav bytí, který stojí za to zažívat, co nejčastěji.

29. Jsem mikrobuňkou v celém nekonečném Vesmíru, což znamená, že jsem jeho součástí, tak jako je každá buňka fyzického těla mou součástí. Jsem buňkou. Jsem součástí. Jsem Vesmírem.

Nikola Hauserová
S láskou a zájmem se věnuji koučování. Bezpečně vás provedu horským terénem vaší zvolené cesty za sebepoznáním. Ráda s vámi objevím dary a možnosti, které v sobě skrýváte, abyste mohli svůj život tvořit k obrazu svému. Přečtěte si můj příběh.
Komentáře